• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Blogger Icon

Silver Bracelets

Silver Earrings

ABOUT RK925

"Ay ışığıdır gibidir gümüş, hüzmesi suyun üzerine düştüğünde dünyanın en güzel parıltısına dönüşür. Diğer değerli madenlerden farklıdır biraz, girdiği şekilde can bulur, yaşadıkça, yaşlandıkça değerlenir. Eskimek en çok ona yakışır. Verilen değer kadar değerlidir gümüş. Ne duygunun önüne geçecek kadar şımarık ne de gerisinde kalacak kadar basittir. Gümüşte yaşam bulan şekiller, hatırlanmanın ve hatırda kalmanın en güzel aracıdır."

Doğada her bir süreç kendi çelişkisini içinde barındırır ve bu çelişkilerin savaşımı süreklidir. Bu karşıtlıkların ancak değişime uğraması mümkündür; ortadan kalkması değil. 

RK925'in sunmuş olduğumuz gümüş kolye ve gümüş yüzük tasarımların arka planındaki temel uğraşı da; zıtlıkların bir arada kullanılarak, "değişim"in kendisinin ortaya çıkarılması çabasıdır.

Bu bağlamda gümüş takılardaki mevcut doku "kırışıklık veya pürüz" olarak değerlendirildiğinde, yaşam ile ölümü ya da; eski ile yeniyi çağrıştırması bakımından daha anlamlı olacaktır.


"Yol" olarak isimlendirilen hatlar, zaman ilkesi olarak değerlendirilebileceği gibi; kimileri için belki de beslendiği damarlar olarak anlam kazanacak ve bazı gümüş kolye ve gümüş yüzüklerdeki altın sarısı renkli taban, bu damarların dipteki kaynağını oluşturacaktır. Bu haliyle belki de doğuşu temsil edecektir.


Bu noktada değişimin yarattığı zıtlığa paralel olarak, belki kimileri bazı gümüş kolye ve gümüş yüzükleri bir yumurtaya benzetmekten kaçınamayacaklardır. Savaşımı sonsuz kılacak olan bir yumurta...


Geometrik olması dolayısıyla bazı  gümüş kolye ve gümüş yüzüklere bakarken simetri arayışında bulunacaklar için ise; yine bir tezatlık gündeme gelecektir. 


Bu tezatlık aynı düzlemde ilerlemesi beklenilen raylarda bile kendisini göstermekte; neredeyse her bir hattın farklı yönlere doğru uzandığı algısını oluşturabilmektedir. Bu raylardan hareketle belki de bir yolculuk imgesi oluşacaktır zihinlerde; herkes için tamamen kendine özel olan bir süreç olarak yolculuk...


Yeni olanı yaratma yolculuğu ise; ancak eski olandan beslenerek mümkün olabilmektedir. Eski bir tarihi olan gümüş takı tasarımı uğraşısı olmasaydı, bu yeni olanı ortaya çıkarmak; elbette ki mümkün olmayacaktı.

Remziye Kılıçlıoğlu

 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Blogger Icon