Featured Posts

Geçmişten Günümüze Mücevherlerin Kullanımı

Mücevherler; tarih boyunca çeşitli nedenler ve amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. Fonksiyonel kullanımının yanı sıra; bazı mücevherler statü göstergesi olmuş; kimi zaman ise grupların etnik, dini veya sosyal sınıf göstergesi haline gelmiştir.


Fonksiyonel kullanım, genellikle kıyafet sabitlemek, saçları belli pozisyonlarda tutturmak veya saati söyleyebilmek için mücevherlerden yararlanılmasıydı.


Kişisel durum göstergesi olarak mücevher kullanımına ilişkin evlilik yüzükleri örnek verilebilir. Hıristiyanların haç sembolü, Davud'un Yahudi Yıldızlı, mevki ve sorumlulukları gösteren üniforma gerdanlığı veya mevki gerdanlığı diye tabir edilen özel gerdanlıklar ve zincirler ise; grup ve statü göstergeleri arasında sayılabilir.Sir Thomas More'ın, VIII. Henry'nin Tudor Gülü'nü taşıyan Essex gerdanlığı da statü göstergelerinden bir tanesidir.


Mücevherin bir tılsım etkisi beklentisiyle muska şeklindeki kullanımı ise; kişilerin etnik, dini ve sosyal grup aidiyetlerini göstermesi bakımından tercih edilirdi. Bazı kültürlerde, kötülüklerden korunmak için tılsım ve dini madalyonların taşınması yaygındır. Bunlar; semboller (Antik Mısır Sembolü Yaşam Çarmıhı), taşlar, bitkiler, hayvanlar, insan vücudunu sembolize eden öğeler (Khamsa – Fatma'nın eli gibi) veya kazınmış yazılar (İslam sanatındaki Ayetel Kürsi gibi stilize edilmiş versiyonları) şeklinde olabiliyor.


Birçok kültürde biriktirilmiş olan mücevherler, bir hazine işlevi görmekte; ve kimi zaman ise bir takas aracı olarak kullanılabilmekteydi. Köle boncuklarının işlevi buna bir örnek teşkil etmektedir.


Köle boncukları (kimi zaman aggry veya ticaret boncukları olarak adlandırılır), 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar mal, hizmet ve köle değiş tokuşu yapmak için kullanılan dekoratif cam boncuklardır. Adı da buradan gelmektedir. Köle ticaretinin yanı sıra Afrika kaynaklarından yararlanmak üzere de Avrupalılar tarafından kullanılmıştır. Bu boncuklar; Gana'ya ait süslü cam boncuk türleridir ve çeşitli boncuk çizim teknikleri kullanılarak Yerli Amerikan takılarına entegre edilmiştir.


Görüldüğü gibi kemer, broş ve toka gibi birçok mücevher geçmişte tamamen fonksiyonel ürünler olarak kullanılmışsa da gereksinim azaldıkça dekoratif ürünler haline gelmiştir. Günümüzde ise; mücevher kullanımındaki çok amaçlılık yerini ağırlıklı olarak; moda ve sanat akımlarına uygun görünme arzusuna bırakmıştır. Bu arzu doğrultusunda kişiler mücevhere kişisel değerler atfeder ve mücevheri bu değerlerin taşıyıcısı olarak görürler.


Follow Us
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Blogger Icon