Featured Posts

Mücevherin Toplumlar Üzerindeki Etkileri

Mücevherin geçmişte toplumlarda statü belirtmek amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin; Antik Roma'da, sadece belli konuma sahip kişiler yüzük takabilirdi; hatta daha sonraları ise kimin ne tip takı takabileceği kanunlarla belirlenmiştir. Kimlerin ne tip takı kullanabileceği bu kanunlarda da yine mevki ve konuma dayanmaktaydı. Kültürel prensipler de mücevherlerin kullanım biçiminde önemli bir rol oynamıştır.


​​Örneğin, Batılı erkekler tarafından küpelerin takılması, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında efemine olarak kabul edilirdi. Oysa; daha yakın geçmişte piercing gibi vücut takılarının sergilenmesi bir onaylanma ikonu haline gelmiş veya bazı gruplarda cesaret rozeti olarak kabul görmüşken; başka gruplar tarafından ise tamamen reddedilmiştir. Aynı şekilde, hip hop kültüründe argoda “bling-bling” olarak ifade edilen ve erkek veya kadının gösterişli mücevher sergilemesi anlamına gelen akım popülerleşmiştir. Bunların yanı sıra , 20. yüzyılın başlarında mücevher endüstrisi, erkeklerde evlilik ve nişan yüzüklerinin kullanımını daha popüler hale getirmek için bir kampanya başlatmıştır. Hatta o kadar ileri gitmiştir ki; uydurma tarihi hikayeler oluşturarak, yüzük kullanımının ortaçağ kökenli olduğunu iddia etmiştir. 1940'ların ortalarında, Birleşik Devletler'deki düğünlerin % 85'inde çift yüzüklü törenler gerçekleştirilmiştir, bu oran 1920'lerde ise sadece %15'tir.


Dinin de toplumların üzerinde etkisi olmuştur. Örneğin, İslam dini erkekler tarafından altın takı takılmasını toplumsal bir tabu olarak görür ve bunu haram kılar. Benzer şekilde birçok dinde de aşırı gösterişe karşı kısıtlamalar bulunmaktadır. Hıristiyanlıkta Yeni Ahit'te yer alan Paul ve Peter havarilerin yazılarında altın takılmamasına yönelik emirler yer alır. Vahiy 17'de, "büyük fahişe" ya da “düzmece dini sistem”; "altın, değerli taşlar ve incilerle süslenmiş, elinde altın bir bardak olan" olarak tasvir edilmiştir. (Vahiy 17:4)

Follow Us
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Blogger Icon