Featured Posts

Gümüş ve Altın Atölyelerinde Maruz Kaldığımız RisklerBu videoda gümüş ve altın atölyelerinde tezgahta çalışan kişilerin, döküm/kalıp, cila ve kaplama ve ev atölyelerinde çalışan kişilerin maruz kalmış oldukları riskleri anlattım.

Bu video profesyonel ve hobi amaçlı gümüş ve altın atölyelerinde çalışan (küçük ev atölyesi dahil) kişilerin, bu alanda maruz kaldıkları riskleri özetlemek amacıyla hazırlanmıştır ve dolayısıyla bu alanda amatör ve profesyonel olarak faaliyet gören herkesi kapsamaktadır. Çalışmış olduğumuz sektörde iş güvenliğine ve kişisel korumaya dair yeteri kadar bilgi ve önerge olmadığından burada verilen bilgiler tavsiye amacıyla aktarılmıştır. Gümüş ve altın atölyelerinde risklere maruz kalınan bölümler olarak dökümhaneler ve kalıp atölyeleri, tezgah çalışanları, cila atölyeleri, kaplama atölyeleri ve patlatma, yaldız vb. İşleri yapan atölyeler sayılabilir. Riskleri oluşturan unsurlar olarak makineler, ateş, tozlar, dumanlar, kimyasallar, madenler ve aloylar (alaşımlar) sayılabilir. Dökümhane ve tezgahta yapılan kaynak ve eritme işlemleri esnasında kaynak ateşinin yaymış olduğu “sarı ışık”, kızılötesi ışık ve ultraviyole ışıkların gözlere vereceği hasara karşı uygun koruyucu gözlüklerin kullanılması gerekmektedir. Makinelerden, sıçramalardan ve tozlardan korunmak üzere tezgah çalışanlarının ve cila yapanların yine uygun gözlükler yardımıyla gözlerini muhafaza etmeleri gerekmektedir. Ateş ile çalışan her bir birimin yangın çıkmasına karşın (ortamda yanıcı eşya ve kimyasalların da olması sebebiyle) yangın söndürücüsü bulunması gerekmektedir. Yanma risklerine karşın ateş ile çalışan kişilerin dondurucularında buz veya soğutucu jellerin bulunması tavsiye olunur. Yanma durumunda yanığın cildin daha derinlerine inmesini önlemek açısından bunlar yardımcı olacaklardır. Cila ve el motoru ile çalışan kişilerin toplu saç, koruyucu gözlük ve maskelerin olması tavsiye edilir. Büyük motorların kullanımı esnasında vücuttan sarkan kravat, kolye, bileklik gibi eşyaların kullanılmaması, cilt iltihapların önlenmesi amacıyla yüzük takılmaması önerilir. Cila motorlarında kullanılan bezlerin ve tüylerin yaymış olduğu, metallerin ve cila malzemesinin yaymış olduğu toz ve partiküllere karşı uygun bir vakum sisteminin kullanılması, bunun yetersiz gelmesi durumunda uygun koruyucu maskelerin kullanılması önerilir. Aynı durum tezgahta çalışan kişiler için de geçerlidir. Kullanılan cila malzemelerin içerisinde yer alması muhtemel olan zararlı tozlara karşı ve maden aloylarının zarar verici maddelerine karşın, kişinin solunum yollarını koruması, ilerleyen zamanda ciddi akciğer rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürecektir. Kaynak yaparken oluşan dumanların küçük zarar verici partiküller içermesi sebebiyle uygun bir havalandırma sistemi veya filtreleme sistemi ile bu dumanın çalışılan ortamdan uzaklaştırılması veya bertaraf edilmesi gerekmektedir. Kaynak ve aloylarda kadmiyum ve kadmiyum gibi toksik, yani zehirleyici maddelerin kullanılması durumunda bu tarz sistemler, kişiyi bunlara karşı maruziyetlerden ve maruziyete bağlı hastalıklardan koruyacaktır. Kimyasallarla yoğun olarak çalışan ünitelerde, kişiyi koruma amacına uygun olarak çeker ocakların ve uygun koruyucu gaz maskelerinin kullanılması akciğer hastalıklarına karşı korunmak açısından önemlidir. Yoğun olarak kullanılan asidik ve bazik kimyasallara karşı uygun koruyucu eldivenlerin kullanılması bu kimyasalların cilt ile temasını önlemek açısından alınması gereken tedbirler arasındadır. Kimyasallarla çalışırken sıçramalara karşı korunmak için koruyucu gözlüklerin kullanılması tavsiye edilir, tezgah çalışanların zaç yağı gibi yüksek asitli kimyasallar kullanırken bu gözlükleri kullanmaları önerilir. Dökümhanelerde dökümcülerin korunması amacıyla çeker ocakların bulunması ve oluşan duman ve partiküllere karşı uygun gaz ve partikül maskelerin kullanılması tavsiye edilir. Dökümhanelerde ve cila atölyelerinde silika kumu kullanılması durumunda koruyucu partikül maskelerinin kullanımı hayati önemdedir. Silikaya bağlı silikoz hastalığı ölümcül olmakla beraber tedavi edilemeyen bir hastalıktır. Çalışma alanlarında önlük ve yanıcı olmayan saç koruyucuların kullanılması, bunların düzenli olarak yıkanıp temizlenmesi ve atölye dışına çıkarılmaması tavsiye edilir. Uygun bir havalandırma sisteminin olmaması durumunda ortamda ve kişinin saçından ve üzerinde bulunan tozlarin havalanarak ortamda solunmasının önüne geçmek gerekmektedir. Çalışma alanlarında günlük pas pas yapılması ve yüzeylerin silinmesi gerekmektedir.


Videoda silika taşına ait Hindistan'daki durumu ortaya koyan video linki: https://www.youtube.com/watch?v=VW7Xk5VBwao

Bu videoyu hazırlamak için faydalandığım kaynaklar: https://www.silversmithing.com/1safety.htm https://www.nontoxichub.com/hs-inmetaljewelry https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4292205/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10771739

Follow Us
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Blogger Icon